akademia

ŚWIADOMA PODRÓŻ | a higher journey

Black Circle Recolorable Outline

lider ma jedno proste zadanie - tworzyć i inspirować zmianę. Przywódcy są agentami zmiany w społeczeństwie. przewidują nadchodzące zmiany i inspirują innych, aby szli w ich kierunku.

A Leader has one simple role - to create and inspire change. Leaders are the change agents of society. They are the ones who envision things being different and then inspire others to go there.

akademia Ekstra

Duch Święty i Boża Komunikacja

Holy Spirit | Divine Communications

Czwartek | Thursday

18:00 | Sesja 1

19:00 | Sesja 2

20:00 | Sesja 3


Piątek | Friday

9:00 | Sesja 4

10:00 | Sesja 5

11:00 | Sesja 6

12:00 | Lunch

13:00 | Sesja 7

14:00 | Sesja 8


4-6 Stycznia | 4-6 January

Koszt: 160zł

Sobota | Saturday

9:00 | Sesja 9

10:00 | Sesja 10

11:00 | Sesja 11

12:00 | Lunch

13:00 | Sesja 12

14:00 | Sesja 13


Registration

akademia

ŚWIADOMA PODRÓŻ | a higher Journey

Dla kogo jest szkoła?

Dla Ciebie! Jeśli pragniesz głębszego objawienia Królestwa Bożego i chcesz prowadzić innych do osiągnięcia pełni ich potencjału - jest to miejsce dla Ciebie!

dla Uczeń

Who is the school for?

You! If you are wanting to step into a deeper revelation of the Kingdom of God and lead others into their full potential. This is for you!

for students

plan Roku

13-14 października | Królestwo Boże

10-11 listopada | Tematy Nowotestamentowe

8-9 grudnia | Potęga Przemienionego Umysłu

4-6 stycznia | Duch Święty i Boża Komunikacja

2-3 lutego | Czynienie Uczniami

1-2 marca | Kultywowanie Bożej Obecności

5-6 kwietnia | Mocy Służby

17-18 maja | Życia z Wiary

7-8 czerwca | Zasady Przywództwa

October 13-14 | Kingdom of God

November 10-11 | New Testament Themes

December 8-9 | Power of a Transformed Mind

January 4-6 | Holy Spirit and Hearing God

February 2-3 | Making Disciples

March 1-2 | Cultivating the Presence of God

April 5-6 | Power Ministries

May 17-18 | Living by Faith

June 7-8 | Principles of Leadership

plan WeekendU

Piątek

18:30 | Rozpoczęcie

19:00 | Sesja 1

20:00 | Sesja 2


Sobota

9:00 | Sesja 3

10:00 | Sesja 4

11:00 | Sesja 5

12:00 | Lunch

13:00 | Sesja 6

14:00 | Sesja 7

Black Dotted Circle Recolorable Outline

Koszt:

1100 zł - rocznie (1x)

lub

600 zł - za semestr (2x)

lub

130 zł - za weekend (10x)

Rejestracja

Kościół dla Miasta

KrakowaBerka Joselewicza 28, Kraków

tel 12 265 65 53

Obserwuj nas

Simple Instagram Icon
Simple Facebook Icon