akademia Ekstra

Weekend Uzdrowienia | Healing Weekend

5-6 Kwietnia | 5-6 April

Koszt: 130 zł

Piątek | Friday

18:30 | Sesja 1

20:00 | Sesja 2Sobota | Saturday

9:00 | Sesja 3

10:00 | Sesja 4

11:00 | Sesja 5

12:00 | Lunch

13:00 | Sesja 6

14:00 | Sesja 7


Registration

akademia

ŚWIADOMA PODRÓŻ | a higher journey

Black Circle Recolorable Outline

lider ma jedno proste zadanie - tworzyć i inspirować zmianę. Przywódcy są agentami zmiany w społeczeństwie. przewidują nadchodzące zmiany i inspirują innych, aby szli w ich kierunku.

A Leader has one simple role - to create and inspire change. Leaders are the change agents of society. They are the ones who envision things being different and then inspire others to go there.

akademia

ŚWIADOMA PODRÓŻ | a higher Journey

Dla kogo jest szkoła?

Dla Ciebie! Jeśli pragniesz głębszego objawienia Królestwa Bożego i chcesz prowadzić innych do osiągnięcia pełni ich potencjału - jest to miejsce dla Ciebie!

dla Uczeń

Who is the school for?

You! If you are wanting to step into a deeper revelation of the Kingdom of God and lead others into their full potential. This is for you!

for students

plan Roku

13-14 października | Królestwo Boże

10-11 listopada | Tematy Nowotestamentowe

8-9 grudnia | Potęga Przemienionego Umysłu

4-6 stycznia | Duch Święty i Boża Komunikacja

2-3 lutego | Czynienie Uczniami

1-2 marca | Kultywowanie Bożej Obecności

5-6 kwietnia | Mocy Służby

17-18 maja | Życia z Wiary

7-8 czerwca | Zasady Przywództwa

October 13-14 | Kingdom of God

November 10-11 | New Testament Themes

December 8-9 | Power of a Transformed Mind

January 4-6 | Holy Spirit and Hearing God

February 2-3 | Making Disciples

March 1-2 | Cultivating the Presence of God

April 5-6 | Power Ministries

May 17-18 | Living by Faith

June 7-8 | Principles of Leadership

plan WeekendU

Piątek

18:30 | Rozpoczęcie

19:00 | Sesja 1

20:00 | Sesja 2


Sobota

9:00 | Sesja 3

10:00 | Sesja 4

11:00 | Sesja 5

12:00 | Lunch

13:00 | Sesja 6

14:00 | Sesja 7

Black Dotted Circle Recolorable Outline

Koszt:

1100 zł - rocznie (1x)

lub

600 zł - za semestr (2x)

lub

130 zł - za weekend (10x)

Rejestracja

Kościół dla Miasta

KrakowaBerka Joselewicza 28, Kraków

tel 12 265 65 53

Obserwuj nas

Simple Instagram Icon
Simple Facebook Icon